Konjunkcije

Konjunkcija je pojam koji se koristi u astrometriji (položajnoj astronomiji), a označava pojavu kada dva nebeska tijela imaju približno jednak položaj, obično gledano sa Zemlje. Vidljivost planeta ovisi o njihovu položaju u Sunčevu sustavu prema Zemlji. Donji ili unutarnji planeti (koji su bliže Suncu od Zemlje) nalaze se u gornjoj konjunkciji kada su na stazi točno suprotno, dalje, s druge strane Sunca, a u donjoj konjunkciji kada su u smjeru Sunca, ali s njegove bliže strane.

U vrijeme između dviju uzastopnih gornjih konjunkcija (ili dviju uzastopnih donjih) ti planeti prolaze kroz sve faze, slično Mjesecu. No vrijeme kada ih možemo promatrati ograničeno je. Uvijek su blizu Sunca, s nevelikim kutnim otklonom (elongacijom). Najveća elongacija Merkura je 28°, a Venere 48°. Iz naših krajeva vide se ili ujutro prije izlaska Sunca ili uvečer poslije zalaska Sunca, a ne možemo ih vidjeti u ponoć.

Gornji ili vanjski planeti (oni koji su dalje od Sunca no što je Zemlja) mogu se naći u konjunkciji, opoziciji i kvadraturi. Promatrati ih je najpogodnije u opoziciji jer je tada planet najbliži Zemlji. Javljaju se i posebno povoljne velike opozicije kada je planet zbog položaja na izduženoj stazi Zemlji najbliže. Najveće kutne promjere postižu Venera i Jupiter, dok se ostali planeti vide mnogo manji.


| Sateliti | Okultacije | StartrailsVenerin tranzit | Ambijentalne |


 


Natrag…

Share Button