Mjesečeve mijene

Mjesečeve mijene su posljedica okretanja Mjeseca oko planeta Zemlje. Ovo kretanje se može pratiti svakim danom i pri tome se zamijetiti da Mjesec putuje od zapada ka istoku i to u približno istom pojasu kao i Sunce i svakim danom se pojavljuje i nestaje kasnije. Ovo kretanje Mjeseca mijenja i međusobni odnos položaja Sunca, Zemlje i Mjeseca. Kad se Mjesec na svojoj putanji nađe u blizini Sunca, više se ne može vidjeti i tada se naziva mladi Mjesec ili mlađak. Moguće ga je vidjeti idućih večeri po zalasku Sunca, kao tanki srp na nebu.

U sljedećih sedam dana Mjesec postupno dolazi u položaj u kojem se u odnosu na Sunce vidi pod pravim kutom i tada je osvijetljena desna polovica, jer je tom stranom okrenut prema Suncu i to je prva četvrt.

Poslije toga, njegova se osvijetljena strana povećava svakim danom dok se ne nađe na suprotnoj strani Sunca. Kad prođe 14,5 dana od mladog Mjeseca potpuno osvijetljena strana je okrenuta prema Zemlji i ta se pojava naziva puni Mjesec ili uštap.

Zatim se osvijetljena strana postupno smanjuje i pri tome se Sunce nalazi s lijeve strane i kad se smanji na točno polovicu, to je zadnja faza koja se naziva zadnja četvrt.

Mjesec se potom ponovno prividno približava Suncu, sve je manje njegove površine obasjano svjetlošću, gubi se u odsjaju Sunca te se nakon 29,5 dana ponovno vraća u položaj gdje započinje novi ciklus kao mladi Mjesec ili mlađak.


 


Natrag…

Share Button