Sunce

Sunce je zvijezda, što znači da ima jaki izvor energije, visoku temperaturu i zrači mnogo svjetlosti. Srednja udaljenost od Zemlje mu je 150 milijuna kilometara ili točnije, 149,6 milijuna kilometara. Ta udaljenost se još naziva i astronomska jedinica. Promjer Sunca iznosi 1,39 milijuna kilometara i od Zemlje je veće 109 puta. Naše Sunce je jedna sasvim obična zvijezda koja se ni s čime posebno ne ističe od milijardi drugih zvijezda u našoj galaksiji.

Naše Sunce spada u klasu zvijezda koje nazivamo žuti patuljak. To znači da ima mnogo većih zvijezda od našega Sunca i da ono sjaji žutom svjetlošću. Vrlo je postojano, nema velikih oscilacija u sjaju i temperaturi, što je jako važno za opstanak života na Zemlji.

Sunce se isto okreće oko svoje osi, ali kako ono nije sazdano od čvrste tvari, nego od plinova, njegova površina se ne okreće istom brzinom. Ekvatorski dijelovi Sunca okrenu se za 25 dana, dijelovi prema polovima se okreću sporije, da bi dijelovi na polovima napravili jedan okret za duže od 30 dana. To se naziva sideričko vrijeme rotacije Sunca. Kada rotaciju Sunca mjerimo sa Zemlje, ona traje 27 dana i to se vrijeme naziva sinodički period.

Masa Sunca iznosi 330 tisuća Zemljinih masa. Starost Sunca se procjenjuje na oko 4,5 milijardi godina, a ima zalihe energije za život najmanje još idućih 5 milijardi godina.

Ovdje možete pogledati astrofotografije Sunčeve fotosfere snimljene u vidljivom dijelu spektra, podijeljene po godinama u kojima su snimljene. Na njima se vide Sunčeve pjege koje su oko 1000 stupnjeva hladnije od ostale površine pa ih zato vidimo tamnijima, i fakule, svjetlija područja na Suncu koja su usijani oblaci vodika i primjećuju se najlakše uz rubove Sunca.


| 2012. godina | 2013. godina | 2014. godina | 2015. godina |


 


Share Button