Sunčeve pjege

Sunčeve pjege su privremena pojava u fotosferi Sunca, a vidljive su kao tamne mrlje u usporedbi sa okolnim područjem. Uzrok pojave Sunčevih pjega je u snažnim magnetskim aktivnostima, koje sputavaju konvekciju (prenošenje magnetskog polja) s vrtložnim strujama i tako se stvaraju područja s nižom temperaturom. Temperatura na Sunčevim pjegama je 3000 – 4500 stupnjeva, a u okolnim područjima oko 5780 stupnjeva, što i ostavlja privid tamnih pjega.

Sunčeve pjege se šire i sužavaju dok se kreću po površini Sunca i mogu imati promjer do 80 000 km, tako da se mogu vidjeti na Zemlji ponekad i bez teleskopa. Mogu se kretati brzinom od nekoliko stotina metara u sekundi. Broj Sunčevih pjega brzo raste i zatim sporo opada, u nepravilnom ciklusu od otprilike 11 godina. Neki periodi od 11 godina imaju više, a neki manji broj Sunčevih pjega.Natrag…

Share Button